Master in Communicatie wetenschappen

Logocomplexiteit en esthetische waardering
Een onderzoek naar de verandering van complexe en simpele logo’s en weerstand bij de consument

In een survey en een corpusanalyse is onderzocht in hoeverre een verandering van een complex naar een simpel logo kan leiden tot een negatieve houding bij de doelgroep. In het theoretisch kader worden drie variabelen onderscheiden die van invloed zijn op de houding die een doelgroep aanneemt ten opzichte van logoverandering; vloeiendheid van het beeld, complexiteit en merkrelatie. In het theoretisch kader is de samenhang van deze factoren op logoverandering uiteengezet. Dit heeft geleid tot de verdieping van de onderzoeksvraag in welke mate vloeiendheid en merkrelatie van invloed zijn op een logoverandering die van complex naar simpel verandert. De drie geformuleerde hypotheses luiden als volgt: (1) Een sterke merkrelatie leidt tot een negatieve houding over een logoverandering; (2) Lage complexiteit leidt tot een positieve houding over een logoverandering; (3) Vorm is een sterkere voorspeller voor esthetische waardering dan merkrelatie.

Dit is natuurlijk maar een klein stukje… Wil je meer weten? Ik deel graag wat ik nog meer heb gevonden!